lørdag 28. mai 2011

Så skal Tasha gå i Gruppa. Hun gikk også ut, ble ikke blant de 4 beste.Posted by Picasa

Ingen kommentarer: