fredag 26. mars 2010

Kos kos! Og hun trenger å møte andre folk, hun må sosialiseres.

 
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: