mandag 29. mars 2010

Tasha, Zita og Zanna løp i veg, da de ble sluppet løs. Men var flink på innkalling.

 
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: