Rasestandard

Tenkte jeg skulle legge ut om tibben her.
I bildet er Annie Lennox Av Tibbehagen på ei våt utstilling her i Tromsø, juni 14. Hun fikk CK og Reserve Cert av dommer Ligita Zake.

Kan nevne at alle mine tibber er testet kneledd 0/0 grad. 
Er også øyelyst u.a.
Også PRA3 testet fri. Har så langt 20 tibber herfra som er sjekket PRA3 FRI.

De siste som er sjekket pr. dato 11.07.14 er Tiko ( Steve Perry Av Tibbehaugen) J- Lille Havfrue Av Tibbehaugen ( Jana) Lenander Av Tibbehaugen ( Lenny ) og Lorentz Av Tibbehaugen ) 
CLEAR OF PRA3.

K - Fox Widow Av Tibbehaugen ( Foxy ) trenger ikke testes for det ( Pra3 ) siden hennes foreldre er testet FRI.


Beskrivelse av Tibetansk spaniel

Tibetansk spaniel er en meget intelligent hund som stammer fra fjelltraktene i Tibet.
De små hundene ble opprinnelig oppdrettet i klostrene og munkene satte meget stor pris
på dem. Hundene ble brukt som utkikkshunder og varslet ved bjeffing at besøkende var
på vei. Denne egenskapen finner man fortsatt i rasen, og det er en utmerket familiehund
som varsler når noe uvanlig inntreffer. Akkurat slik de lå på klostermurene i Tibet liker de
ofte å klatre til et utkikkspunkt som feks. et vindu. Disse små hundene er ikke vakthunder
og skal ikke vise tegn på aggresjon eller bite. De har en litt reservert holdning til
fremmede, men vil akseptere deg som en del av familien når de har fått tid til å bli kjent
med deg.Vær oppmerksom på at når de blir bedømt liker de ikke å bli “overfalt” av
dommeren, de vil heller kanskje ikke har direkte øyekontakt med deg.

Tibetansk spaniel er vanligvis en sunn og frisk rase og lever ofte lenge. Det er ikke uvanlig
at de er aktive og vitale til de er 15-16 år De har tilpasset seg godt det behagelige livet i
våre moderne hjem fra livet i klostrene hvor de måtte være sterke for å overleve.
De er kjærlige og naturlig nysgjerrige og like å vite alt som skjer, dette gjør at de ofte
kjeder seg når de skal stå stille lenge i en utstillingsring.

Tibetansk spaniel liker å sitte/ligge på noe, og henter ofte selv noe mykt som f.eks. et
kjøkkenhåndklede eller den rene klesvasken.

Tibetansk spaniel er en meget glad og intelligent hund, men den er også meget uavhengig 
og vil selv bestemme når den skal samarbeide. En Tibetansk spaniel skal ha verdighet og 
en stolt holdning, som antyder hvor mye den var verdsatt i Tibet av de mektige munkene, 
deres herrer. Munkene solgte ikke hundene, men de ga dem i gave til verdsatte venner. 
Rasen trives med mye mennesklig kontakt og hundene bør aldri skilles fra sine eiere over 
lengere tid. Du kan ikke dominere en Tibetansk spaniel og er du eieren av en bør du ikke 
vente absolutt lydighet.

Tibetansk spaniel er vanligvis en sunn og frisk rase som ofte lever lenge. Opptil 18-20 år er hørt.
De har tilpasset seg godt det behagelige livet i våre moderne hjem fra livet i klostrene hvor de måtte være sterke for å overleve.

De er kjærlige og naturlig nysgjerrige og vil vite alt som skjer, dette gjør at de ofte kjeder seg når de skal stå i ro i en utstillingsring. Tib. Spaniel liker å ligge/sitte på noe og henter ofte selv noe mykt som f.eks et kjøkkenhåndkle eller den rene klesvasken. Er en meget glad og intelligent hund, men er også meget uavhengig og vil selv bestemme når den vil samarbeide. En Tibbe ( som den blir kalt) skal ha verdighet og stolt holdning, som antyder hvor mye den var verdsatt i Tibet av de mektige munkene, deres herre.
Munkene solgte ikke hundene, men ga de bort i gave til verdsatt venner.

GRUPPE: 9
 FCIs RASENR: 231 

RASEBESKRIVELSE FOR TIBETANSK SPANIEL 
 (Tibetan Spaniel) 
Opprinnelsesland: Tibet 
Hjemland: Storbritannia 
NORSK KENNEL KLUBB 2003 (NKK-03) 
HELHETSINNTRYKK: Liten ,aktiv og våken . Harmonisk bygget. 
 VIKTIGE PROPORSJONER: Kroppslengden noe lenger enn mankhøyden. 
ADFERD/TEMPERAMENT: 
Glad og selvsikker, meget intelligent, noe reservert overfor fremmede. 
Våken, lojal og selvstendig. 
Tibetan Spaniel Association (TSA) 
Denne beskrivelsen er kun en rettledning. Ved bedømming må man ha helt klart for seg 
hvordan en typisk tibetansk spaniel skal se ut. Når vi ser på en Tibetansk spaniel bør vi 
forsøke å finne en nysgjerrig/årvåken hund som viser interesse for alt omkring seg, og 
som har det orientalske uttrykket som er typisk for rasen. En Tibetansk spaniel skal ikke 
være overdreven på noen måte, hverken i vekt, størrelse eller pels. Det er meget viktig å 
se på helhetsbildet av hunden og forsikre seg om at det finnes tilstrekkelig med dagslys 
under den.

En tibetansk spaniel skal være rektangulær, det vil si den er lengre enn den er høy. Den 
rektangulære konturen får dog ikke oppnås av for korte ben. Det er viktig at det finnes 
tillstrekkelig med dagslys under den. Pelsen forsterker ytterligere den rektangulære 
helheten. 
Kroppslengde og rygglengde er jo ikke samme sak, men TIBETAN SPANIEL 
ASSOCILATION angir retningslinjer i sin kommentar til KROPP: “Det er nå man fastslår 
kroppens propotioner og forsikrer seg om at hundeen er en aning lengre fra manken til 
halen enn fra bakken til manken”. 
NKK-03 
HODE: Lite i forhold til kroppen. Bæres stolt. 
 Maskulint hos hannhunder, men ikke grovt. 
SKALLE: Lett hvelvet, passelig bred og lang. 
STOPP: Ikke dypt, men markert. 
NESEBRUSK: Sort foretrekkes. 
SNUTEPARTI: Middels langt. Stumpt med fyldige overlepper og uten rynker. 
 Haken passelig bred og dyp. 
KJEVE/TENNER: Lett underbitt. Jevnt plasserte tenner, underkjeven bred 
 mellom hjørnetennene. Komplett tannsett ønskelig. 
 Tenner eller tunge må ikke synes når munnen er lukket. 
ØYNE: Mørk brune, middels store, ovale, klare og uttrykksfulle. 
 Plassert godt fra hverandre , men fremoverrettet. 
 Sorte øyelokksrender. 
ØRER: Middels store, hengende, ganske høyt ansatte og rikelig med beheng hos voksne hunder. Ønskelig at de løftes noe over 
 skallelinjen, men må ikke være lette og luftige. 
 Utypisk med store, tunge og lavt ansatte ører. 

 Hode

Hodet er en meget viktig del av en Tibetansk Spaniel og skal være lite i forhold til 
kroppen og skal bæres stolt. Hanner har naturligvis ett større hode, men dette betyr ikke 
at det får være grovt på noe sett. En svart nese foretrekkes; en del neser blekner om 
vinteren og en del tispers pigment kan blekne rundt løpetidsperiodene og etter ett kull. 
En svart maske er ett ekstra pluss, men i tilfelle hunden ikke har dette skal det ikke 
trekkes. Mange valper er født med svart maske, men denne kan blekne med tiden. Tisper med valper og slikkinga på de, kan redusere det sorte i den sorte masken. 
Vær oppmerksom på at en del hunder har fargetegninger på nesen og i pannen som 
iblant kan forveksles med rynker.

Tenner 
Idealet er ett omvendt saksebitt hvor fortennene er plassert i en nesten rett linje kombinert 
med en kraftig underkjeve med både tilstrekkelig bredde og dybde. Helhetsinntrykket av 
hode og uttrykk er vesentlig ved bedømmelsen av bittet. Et korrekt bitt kombinert med en 
svak ubetydelig underkjeve bør være en større feil enn et noe stort underbitt hvor det 
rasetypiske uttrykket er i behold. Korrekt type må alltid være viktigere enn bitt. Vær også 
oppmerksom på at tibetansk spaniel har tendens til å miste fortennene i noenlunde ung 
alder, men da vil de i såfall sees ett tomrom hvor tannen har sittet. 
Saksebitt,  Tangbitt ,Overbitt er feil.
Skal være underbitt. 
Ei skjønn lita tibbepike på 3 uker. Hun fikk øynene opp på dag 10. De andre i kullet på dag 12. De var 7 valper i dette kullet med Laleh og Vinni. 4 jenter og 3 gutter.
Det er fint om de har bredde nede der tennene kommer, da med fin jevn rad. Men litt uryddighet der, f.eks 2 bak de 4 foran... litt. Tibben skal helst ha 6 tenner oppe og nede mellom hjørnetennene. 5 aksepteres av alle dommere, men ikke alle aksepterer 4 bare.
 Øyne
Det er ønskelig at det hvite i øynene ikke skal vises, dette fordi hunden ellers vil få et
feilaktig uttrykk. Øynene skal være fremoverrettede. Pelsfargen rundt øynene er ofte
forskjellig fra grunnfargen, og dette er kjent som tegninger og hjelper å understreke det
orientalske uttrykket. Lyse øyne er ikke ønskelig uansett pelsfarge. Utstående øyne gir et
fremmed uttrykk på et tibetansk spanielhode. Øyelokkskantene må være svarte uansett
pelsfarge. Pigmentløse flekker rundt øynene er ikke ønskelig. Øynene har en tendens til
å renne ved trekk og vindvær.


 Ører 
Ørene skal ikke være for tunge eller for lavt ansatt, da dette gir et dystert uttrykk. Hvis 
ørene er for lette gir det et flyvende inntrykk. Ørene kan ha mørke sjatteringer bestående 
av mørke hår innimellom grunnfargen. Ørebeheng er ønskelig og gir et ekstra pluss, men
 sees dessverre alfor sjelden i dag. 

HALS: Moderat kort, sterk og velansatt. Dekket med en man eller ”sjal” av lengre 
 pels, mer fremtredende hos hannhunder enn tisper. 
 Hals 
En kort hals gir et for kompakt utseende. Den skal heller ikke være for lang og 
svaneaktig. På den voksne hunden skal halsen være dekket av en man eller sjal av 
lengere pels. Dette sjalet har ofte en mørkere nyanse enn pelsen ellers og ofte med 
svarte hårstrår i, noe som understreker sjaleffekten. Hannene har kraftigere sjal enn 
tispene. 
En tibetansk spaniel skal aldri ha en rettoppstående hals. FORLEMMER: 
Helhetsinntrykk: Moderat benstamme. 
Skulder: Godt tilbakelagt. 
Albue: Godt tilliggende 
Underarm: Lett buet. 
Poter: Harepoter. Små og velformede, frynser mellom tærne, 
 frynsene ofte noe lenger enn poten. Runde kattepoter 
 uønsket. 
Kommentar: Forlemmer 
Frambena på en tibetansk spaniel er meget spesielle, fordi standaren krever en lett 
bøyning, men dette må ikke forveksles med utsvingte albuer (løse albuer), dårlig 
skulderplassering eller andre anatomiske feil i skuler og overarm. Det er kun 
underarmens ben som skal være moderat buet. Standaren krever ikke veldig kraftig 
benstamme, men vil heller ikke ha tynne kyllingben. Hunder som har for kraftige bøyning 
på frambena kan ikke røre seg korrekt, da de har en tendens til å vri labbene ut. 
Hundene skal ikke være løse i armbuene ,og svake i mellomleddene gir en veivende 
bevegelse. Armbuene skal slutte seg tett intil kroppen og skuldrene skal være 
tilbakelagte. 
En tibetansk spaniel skal ha små og velformede harepoter, dette er en rasetypisk detalj 
som man alltid skal se etter når man dømmer. De er ikke alltid der. Det er ønskelig med 
frynser på den voksne hunden
 og de skal aldri trimmes (klippes). 


Kattepoter er ikke ønskelig. KROPP : Noe lenger fra manken til hale ansatsen enn mankhøyden. 
Rygg: Rett. 
Bryst: Godt hvelvede ribben. 
 Kropp 
Når man kjenner igjennom kroppen er det viktig å kjenne på overlinjen med hendene. 
Det er nå man bestemmer kroppens proposjoner og forsikrer seg om at hunden er en 
aning lenger fra manken til halen enn fra manken til bakken. 
Brystkassen skal være velvet, men ikke overdreven slik at den presser ut armbuene. En 
flat eller platt brystkasse er ikke ønskelig. Alle avvik fra den ideelle brystkassen er uønsket 
da det er den som skal gi plass for hjerte og lunger. 


NKK - 03 
HALE: Høyt ansatt, rikelig beheng, båret i en glad bue over ryggen under 
 bevegelse. Stående kan halen bæres hengende. 
 Hale 
Halen spiller en vesentlig rolle i helhetsinntrykket av den tibetanske spanielen. Den skal 
være høyt anstatt, d.v.s på samme nivå som overlinjen. Den skal bæres løst rullet inn 
over ryggen i en bue og ha rikelig med pels slik at inntrykket blir som av en “fjærbusk”. 
En alt for lavt ansatt hale vil bidra til at hele hundens balanse blir utypisk for rasen. 
Likeså vil en altfor kort opprullet hale eller en hale som peker nesten rett opp, forringe 
helhetsinntrykket. Det ideelle er at haletippen hviler mot toppen av en av hoftebena eller 
såvidt nede på en av sidene av lenden. Det er ikke uvanlig med en haleknekk ytterst på 
halespissen og dette
 bør ikke innvirke på bedømmelsen. 

BAKLEMMER: 
Helhetsinntrykk: Velbygd og sterke. 
Knær: Moderat vinklet. 
Haser: Lavt ansatte. Paralelle sett bakfra. 
Poter: Som forpotene. 
 Baklemmer 
Bakbena skal sett bakfra være rette. Kuhasige og eller understile bakben er ikke 
ønskelig. Kneleddenes vinkling er viktig da årsaken til en rett vinkel kan være patella 
luxation. Overvinkling er heller ikke ønskelig da det gir utypiske  bevegelser. 

All svakhet i bakbensbevegelsene skal straffes. 

BEVEGELSER: Kvikke, frie, ledige og paralelle. 
 Bevegelser 
Det er viktig å se etter aktive/sunne bevegelser. Hunden skal berøre marken med meget 
frie bevegelser. I korrekt trav holder hunden hode og halen helt naturlig. Hvis hunden får 
lov å gå i passgang kan den ikke vise de frie, raske bevegelsene som en tibetansk 
spaniel skal ha. 
Ordet raske beskriver så vel raskheten i steget og den bestemte og målbevisste gangen 
som en tibetansk spaniel skal ha. 


PELS: 
Hårlag: Silkeaktig struktur, glatt i ansiktet og foran på bena. Moderat 
 lang på kroppen, glatt tilliggende. Fin og tett underull.. Ører og 
 bak på forbena godt med frynser, hale og bakside av lår godt 
 dekket med lang pels. Må ikke være overpelset. Tisper har tendens 
 til noe mindre pels og man enn hannhunder. 
 Farge: Alle farger og kombinasjoner er tillatt. 


Dette er Iron vår. Fra Lobsang Kennel i Slovenia. Han er sort/tan med den dype fine rødfargen i tan'et. 

Pels

Pelsen skal være silkeaktig i strukturen med en myk underpels (dobbelpels - dekkhår og 
underull). Pelsen er i stor grad med på å prege typen på en tibetansk spaniel. Med sine 
ørefrynser, man, hareføtter, “fjærbusk” av en hale og de vide “bakbensbuksene” ( skjørt på tispene) er en 
tibetansk spaniel velkledd. Alvorlige feil her vil ramme silhuettbilde og hunden vil miste noe 
av sitt rasetypisk preg. Vær oppmerksom på at tisper innen rasen har en tendens til å ha 
mindre pels enn hannene, og da spesielt når det gjelder manen. Pelsen skal ikke være 
ullete eller hard og stri. Den skal ligge godt inntil kroppen og være lettstelt. 
Rasebeskrivelsen sier klart at tibetansk spaniel ikke skal være overpelset og ha 
overdådige flagrende pelser, uansett hvor bra det måtte ta seg ut bør det slåes ned på av 
dommerne. Dette er en like stor feil som en altfor kort pels. En svært bølget eller krøllete 
pels er ikke korrekt. Pelse skal aldri trimmes/klippes, bortsett fra under potene. Farge 
Alle farger er tillatt og fargekombinasjoner. Merk også at hvitt er tillatt overalt. De 
vanligste fargebetegnelsene er: sobel, particolour og black/tan. 
Sobel er den vanligste fargen, og den brukes når det gjelder tibetansk spaniel for å 
beskrive farger som cremefarget, lysebrun, rød, mahogny, gylden og sølvsobel. 
Sølvsobel har en gylden underull og dekkpels med svarte tupper og innblandete 
sølvfargede hår, sølvfarget pels på halen og nesten alltid svart maske. 
Black/tan klar sort med rød, lysebrun, gylden eller sølvfarge på bena, brystet, 
snutepartiet, øynebrynene og pelsen under ørene. Alle disse varianten av black/tan kan 
ha en sølvfarget pels på halen. 
Particolour er hunder med hvit grunnfarge og flekker eller markeringer av andre farger. 
Som sagt er alle farger og kombinasjoner av farger tillatt, men om fargemarkeringene 
eller flekkene er slik fordelt på hodet at det gir hunden ett latterlig eller klovnaktig 
utseende bør dette trekke ned på premiegraden da det går ut over type. 
Dommere kan ha favorittfarger, men det er viktig at alle farger får samme sjanse ettersom alle farger og fargeblandinger er tillatt. 


Størrelse og vekt: 
Mankhøyde: CA. 25,4CM. 
Vekt: IDEAL 4,1 – 6,8 KG 
FEIL: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
 Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til 
 rasebeskrivelsen. 
Diskvalifiserende feil: 
 Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som 
 påvirkes hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
NKK-2003 
OBS: 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 


Litteratur: 
Norsk Kennel Klubb (rasestandard FCI’s rasenr. 231) 
Deler av Dag Linna’s kommentarer til rasebeskivelsen 

Litt artig å nevne..... hvis en hale har en knekk ytterst mot tuppen er det bare eksklusivt... denne kroken de får av dette, var noe munkene gikk og holdt i, der nede i Tibet. Halekrok å holde i. Idag ( 18. juli 14)  fikk jeg høre at ei som trodde hun hadde trødd bakover og truffet tibben's hale.. trodde hun hadde knekt noe på den, neida.. da jeg kjente var det nok en slik fin krok han hadde.

Noe annet å nevne ang. melketenner mot de nye tenner: Opplevde at en valp som hadde 6 melketenner oppe og nede, fikk først bare 4 opp nede. MEN da han var 6 mndr. fikk han opp de 2 siste. Det er mye som går an, ja.Ingen kommentarer: